គេហដ្ធាននិងផ្ទះបាយ
Home & Kitchen


បន្ទប់គេង
Bed Room


បន្ទប់ទឹក
Bathroom


បង្គន់
Toilet


ទ្វារ
Door


បង្អួច
Window


វាំងនន
Curtains


គ្រឿងសង្ហារឹម
Furniture


កោឣី
Chair


សាឡុង
Sofa


ចង្កៀង
Lamp


ចង្កៀងព្យួរ
Chandelier


តុ
Table


ទូសៀវភៅ
Bookcase


ផ្ទះបាយ
Kitchen Set


ចង្ក្រាន
Stove


ទូរទឹកកក
Refrigerator


ម៉ាស៊ីន​បោកគក់
Washing Machine


ម៉ាស៊ីន​​លាង​ចាន
Dish Washer


ម៉ាស៊ីន​​ក្រឡុក
Blender


ម៉ាស៊ីន​​មិច
Mixer


ការូ
Floor


ក្តារ
Boards


ពិតាន
Ceilings


កញ្ចក់
Glass


ជញ្ជាំង
Wall


ទ្វារធំ
Gate


កាមេរ៉ាសន្តិសុខ
Security Cameras


ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
Air Conditioner


កំរ៉ាលព្រំ
Mat


កង្ហារ
Ceiling Fan


ម៉ាស៊ីនផលិតខ្យល់ត្រជាក់
Air cooler


អំពូលភ្លើង
Light Bulb


ទូសុវត្ថិភាព
Safe Box


ជណ្តើរ
Stairs


ក្រដាសបិទជញ្ជាំង
Wallpaper


ទឹកថ្នាំ
Painting


ប្រដាប់ប្រដាផ្ទះបាយ
Kitchenware

គេហដ្ធាននិងផ្ទះបាយ Home & Kitchen

បន្ទប់គេង Bed Room

បន្ទប់ទឹក Bathroom

បង្គន់ Toilet

ទ្វារ Door

បង្អួច Window

វាំងនន Curtains

គ្រឿងសង្ហារឹម Furniture

កោឣី Chair

សាឡុង Sofa

ចង្កៀង Lamp

ចង្កៀងព្យួរ Chandelier

តុ Table

ទូសៀវភៅ Bookcase

ផ្ទះបាយ Kitchen Set

ចង្ក្រាន Stove

ទូរទឹកកក Refrigerator

ម៉ាស៊ីន​បោកគក់ Washing Machine

ម៉ាស៊ីន​​លាង​ចាន Dish Washer

ម៉ាស៊ីន​​ក្រឡុក Blender

ម៉ាស៊ីន​​មិច Mixer

ការូ Floor

ក្តារ Boards

ពិតាន Ceilings

កញ្ចក់ Glass

ជញ្ជាំង Wall

ទ្វារធំ Gate

កាមេរ៉ាសន្តិសុខ Security Cameras

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Air Conditioner

កំរ៉ាលព្រំ Mat

កង្ហារ Ceiling Fan

ម៉ាស៊ីនផលិតខ្យល់ត្រជាក់ Air cooler

អំពូលភ្លើង Light Bulb

ទូសុវត្ថិភាព Safe Box

ជណ្តើរ Stairs

ក្រដាសបិទជញ្ជាំង Wallpaper

ទឹកថ្នាំ Painting

ប្រដាប់ប្រដាផ្ទះបាយ Kitchenware